Wednesday, March 7, 2012

කදු පාර ඈත - kadu para etha

කදු පාර ඈත අයිනෙ
සද රෑක ඈ සිනසෙ
වෙදනා සිතාරයෙ
මෙ ගීත රවෙ ඈසෙවා
ජීවිතෙ පුරා

කදු පාර ඈත අයිනෙ
සද රෑක ඈ සිනසෙ
වෙදනා සිතාරයෙ
මෙ ගීත රවෙ ඈසෙවා
ජීවිතෙ පුරා 

යාලු වී දෙවටෙ එදා - කී කතා අසා
යාලු වී දෙවටෙ එදා - කී කතා අසා
පාලුවී හෑඩුවා සදා- මාරුතෙ පවා


කදු පාර ඈත අයිනෙ
සද රෑක ඈ සිනසෙ
වෙදනා සිතාරයෙ
මෙ ගීත රවෙ ඈසෙවා
ජීවිතෙ පුරා  

ගම් ඉමේ මාදන් කලෙ - පාසලෙ පුරා
ගම් ඉමේ මාදන් කලෙ - පාසලෙ පුරා
මා සොයා අවා වගෙ - වෙන් වෙලා ගියා

කදු පාර ඈත අයිනෙ
සද රෑක ඈ සිනසෙ
වෙදනා සිතාරයෙ
මෙ ගීත රවෙ ඈසෙවා
ජීවිතෙ පුරා
ජීවිතෙ පුරා   
ජීවිතෙ පුරා  


No comments:

Post a Comment