මට මා හමුවුණා මාද මට හමුවුණා - Mata maa da Hamu una

මට මා හමුවුණා මාද මට හමුවුණා - Mata maa da Hamu una


මට මා හමුවුණා - මාද මට හමුවුණා
ඝන නිල් වනන්තරේ
කාත් කවුරුවත් නැති එක නිමේශයේ
මට මා හමුවුණා - මාද මට හමුවුණා.

මොහොතක් යෙදුණා - අප දෙදෙනා පිළිසඳරේ
භවයක් සේ හැඟුණා - අරුමය ඒ ඇසුරේ
සිතු සම්පත් සැදුනිද - දැසිදස්සන් ලැබුණිද
ඇසුවිට මගෙන් මා - ප්‍රමුදිත දෑසින් මට පිළිතුරු ලැබුණා

මට මා හමුවුණා - මාද මට හමුවුණා
ඝන නිල් වනන්තරේ
කාත් කවුරුවත් නැති එක නිමේශයේ
මට මා හමුවුණා - මාද මට හමුවුණා.

සමුගෙන යන්නට සැරසෙද්දී මාගෙන් මා
ඇසුයෙමි පැනයක් හිනැහෙද්දි සිත විදහා
ලද හැමදේ අවසන සතුටින් ඔබ සිටිනෙද
ඇසුවිට මුනිවත පා කිසිවක් නොකියා
මාගෙන් මා මැකුණා
කිසිවක් නොකියා - මාගෙන් මා මැකුණා

-
පද රචනය : ආනන්ද ගමගේ - Ananda Gamage
තනු නිර්මාණය : බන්දුල නානායක්කාරවසම් - Bandula Nanayakkarawasam
ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ - Sunil Edirisinghe
වෙනත් : -
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.

No comments:

Post a Comment