සදාකාලික නොවූ ලෝකේ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතය
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
සදාකාලික නොවූ ලෝකේ 
සදාකාලික ප්‍රේමයක් 
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා..... 
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

මගේ දුක දැක ඔබේ දෙනයන 
උපන් කඳුලින් සේදිලා
ඔබේ වත නොව ඔබේ හදවත
පුරා සඳ සේ පෑදිලා

එදා ළඟ සිට දුටුව ඔබ නොව
මෙදා දුර සිට මා දකින්නේ
සදාකාලික නොවූ ලෝකයෙ
සදා කෙලෙසද පෙම් බඳින්නේ

ගී පද - ආනන්ද අමරසිරි
ගී තනුව - රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය සුනිල් එදිරිසිංහ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
පදරචනය -
සංගීතය -
ගායනය -  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
මෙම ගිතය ඇසීමට මෙතනට යන්න / මෙම ගීතය link එකක් දන්නවනම් comments වල දාන්න.
මෙම ගීතයේ වරදක්, දත්ත වල වරදක් තිබේනම් නිවැරදි කරනු පිනිස comments වල දමන්න.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ගීතයේ කතාව
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 comment :