සදාකාලික නොවූ ලෝකේ

සදා කාලීක නොවු ලෝකේ - Sadakalika Nowu Loke

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ 
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්


මගේ දුක දැක ඔබේ දෙනයන
උපන් කඳුලින් සේදිලා

මගේ දුක දැක ඔබේ දෙනයන
උපන් කඳුලින් සේදිලා
ඔබේ වත නොව ඔබේ හදවත
පුරා සඳ සේ පෑදිලා

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ 
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්


එදා ළඟ සිට දුටුව ඔබ නොව
මෙදා දුර සිට මා දකින්නේ
එදා ළඟ සිට දුටුව ඔබ නොව
මෙදා දුර සිට මා දකින්නේ
සදාකාලික නොවූ ලෝකයේ
සදා කෙලෙසද පෙම් බඳින්නේ

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ 
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්


ලෝව සියල්ල අනිත්‍ය වේ. මේ ලෝක ධර්මතාවයකි, එහෙනම් ප්‍රේමය පමනක් නිත්‍ය වේද? අමරණීය ප්‍රේමයක් පවතීද?

කලක් පෙම්කල ඒ සොදුරිය ගෙන් යම් හේතුවක් නිසා වෙන්වූ පසු ඇයගේ ආලය වියැකීමේ විරහවට අනිත්‍ය මෙනෙහි කිරීමෙන් සමනය කරගැනීමට වෙහෙසෙන පුද්ගයයෙකුගේ ප්‍රයත්නයක් විදහා දැක්වෙන ගීතයකි.

ප්‍රේමතී ජායතී සෝකෝ - ප්‍රේමයෙන් දුක උපදී

පද රචනය : ආනන්ද අමරසිරි - Ananda Amarasiri
තනු නිර්මාණය : රෝහණ වීරසිංහ - Rohana Weerasinghe
ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ - Sunil Edirisinghe
වෙනත් : -
නිවැරදි විය යුතු හෝ එකතු විය යුතු දෙයක් ඇත්නම් කරුණාකර comment කරන්න.


Comments

Post a Comment